فرم ثبت نام همکاری با گروه های بازدید هیات استانی ****** باسلام ***** اعضای محترم هیات علمی که تمایل به همکاری و عضویت در گروه¬های اعزامی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان همدان جهت بازدید از مراکز آموزش عالی سطح استان( دانشگاه های دولتی، دانشگاه¬های آزاد اسلامی، مراکز علمی و کاربردی، دانشگاه¬های پیام نور، مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی، دانشگاه فرهنگیان ، آموزشکده ¬های فنی و حرفه ای و…) را دارند می توانند تمایل به همکاری خود را با تکمیل فرم ذیل اعلام نمایند.

Text to Identify