نمایشگر یک مطلب

 

شیوه نامه بازدید از مؤسسات آموزش عالی (وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری)

برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه کارشناسان سامانه آموزش عالی و متقاضیان عضویت در گروه های بازدید از مؤسسات آموزش عالی استان همدان ***** مدرس از مرکز نظارت وزارت علوم «با اعطاء گواهینامه آموزشی » ****** عناوین کارگاه ها؛ *** کارگاه آموزشی « آشنایی و نحوه کار با سامانه آموزش عالی (HES) » همراه با پرسش و پاسخ *** تاریخ و زمان برگزاری: دوشنبه ۱۳ بهمن ۹۹ ساعت ۱۴ لغایت ۱۶ *** کارگاه آموزشی « آشنایی با قوانین و مقررات بازدید از مؤسسات آموزش عالی » *** تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۹ ساعت ۱۴ لغایت ۱۶ **************** آموزش به صورت OnLine در فضای مجازی Adode Connect بوده و لینک ورود به کارگاه ها متعاقبا اعلام خواهد گردید. *****************

زمان ارسال اطلاعات از طریق این فرم به پایان رسیده است.