نمایشگر یک مطلب

دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استانی همدان برگزار میکند:

کارگاه آموزشی « آشنایی با سامانه آموزش عالی ساعا (HES) » ویژه کارشناسان و مسئولین مرتبط با این سامانه در شهریور ماه سال 1401 

لطفا مشخصات دقیق خود را از طریق فرم زیر وارد نمایید. تاریخ، زمان و مکان دقیق برگزاری کارگاه متعاقبا اعلام خواهد شد. 

نمایش فرم

زمان ارسال اطلاعات از طریق این فرم به پایان رسیده است.