نمایشگر یک مطلب

دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استانی همدان برگزار میکند:

کارگاه آموزشی « آشنایی با سامانه آموزش عالی ساعا (HES) » ویژه کارشناسان و مسئولین مرتبط با این سامانه در مهرماه سال 1402 

لطفا مشخصات دقیق خود را از طریق فرم زیر وارد نمایید.

تاریخ، زمان برگزاری: شنبه 15 مهرماه 1402 - از ساعت 8 لغایت 12

 مکان: سایت کامپیوتری دانشکده کشاورزی (قدیم) دانشگاه بوعلی سینا 

 

** لازم به ذکر است تنها نمایندگانی از مؤسسات مجاز به شرکت در کارگاه هستند که مشخصات ایشان در بخش اطلاعات نمایندگان موسسه در ساعا ثبت شده باشد.

نمایش فرم

زمان ارسال اطلاعات از طریق این فرم به پایان رسیده است.