آخرین اخبار

اولین نشست از دور پنجم هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استان همدان برگزار گردید.

سه‌شنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۸